Sản phẩm tiêu biểu

Xi đánh bóng Ô tô 06006

  26/08/2015    Lượt xem : 4072

Dùng làm nước xi cuối cùng (xi lau) tạo độ bóng sâu, hình thành trên bề mặt sơn lớp bảo vệ